Özgeçmiş

Sadık BADAK Kimdir?

sbadak1955 Yılında Burdur’da doğdu. Sadık BADAK, 1961 yılından beri Antalya’da ikamet etmektedir. İlk ve orta öğrenimi Antalya’da tamamladıktan sonra, 1977 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe bölümünden başarı ile mezun oldu.

1995 – 2000 Yılları arasında ANTEV – TÜSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) tarafından verilen, 60 ayrı konuda İleri Yönetim Teknikleri eğitimi almıştır. Ayrıca 2005 – 2006 yıllarında Antalya Liderlik Geliştirme Programı’nın hazırlanması ve yönetiminde görev almıştır.

İngilizce bilen ve 1989 yılından itibaren, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ülkeleri, ABD, Rusya, Güney Afrika, Japonya, Dubai vb. ülkelerde Eğitim ve  Mesleki İncelemeler için bulunan BADAK’ın, bölge ve ülke meseleleri ile iş hayatına dair yerel ve ulusal dergi ve gazetelerde yayınlanmış yazısı ve makalesi, denemeleri, radyo ve TV programlarına iştiraki  ve “Kuruluş Dönemin Ardından ANSİAD” isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Sadık BADAK, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İŞ YAŞAMI

1980 Yılında Antalya ili Merkez ve Manavgat ilçelerinde Mali Müşavirlik ofisleri kurarak çalışma hayatına başlayan BADAK, Yanında birçok Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir yetiştirdi. 1990 yılında Manavgat ve 1995 yılında Antalya merkezde bulunan Mali Müşavirlik ofislerini yanında yetişen arkadaşlarına devretti.

1982 yılından itibaren Sigortacılık sektöründe de hizmet vermeye devam eden BADAK, 2006 yılında SBS Sigorta Ltd. Şti.’yi kurarak sigortacılık faaliyetlerini kurumsal bir çatı altında toplamıştır.

1990 yıllara kadar Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Batel Ltd. Şti. ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Evtur A.Ş. şirketlerinde kısa süre ortak olarak bulundu.

Antalya iş dünyasında izleri bulunan Sadık BADAK, ildeki işbirliği ve ortaklık kültürünün gelişmesinde de önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmalarının ilki, Antalya’nın ufkunu değiştiren 1994 Yılında Kamu ve Özel sektör işbirliği ile 30 milyon TL sermaye ile kurulan ANFAŞ (Antalya Fuarcılık İşletmesi ve Yatırım A.Ş.)’dir. BADAK, Kurulmasında ve faaliyetlerinde önemli katkılar sağladığı ANFAŞ’ın, 2007 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Antalya ilinin ihtiyaçları arasında yer alan Antalya Toptancılar Birliği inşaatını yapmak üzere 170 ortaklı Öncü İnşaat A.Ş.’nin kurulmasında liderlik görevini üstlenen BADAK, 1995 – 1998 yılları arasında 750 dekar arazi üzerinde her biri yaklaşık 1500 metrekare olmak üzere 224 adet işyerinden oluşan toptancılar sitesi 1. kısım inşaatını tamamladı. BADAK, 2000 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Öncü İnşaat A.Ş.’deki hisselerini devrederek ortaklıktan ayrıldı.

Ortaklık kültürünün gelişmesi ve oluşacak sinerjinin ülkemize getireceği katkının bilincinde olan BADAK, 1998 yılında üç arkadaşıyla Antalya Güçbirliği Holding’in kuruluşuna öncülük etti. Antalya Güçbirliği Holding, 2006 yılında Antalya OSB’de 100 MW gücünde doğalgaz çevirim santrali faaliyeti de yapan Antalya Enerji A.Ş.’yi kurdu. BADAK, bir süre icra kurulu başkanlığı da yaptığı holdingin, 2007 yılına kadar yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürdü.

SOSYAL ÇALIŞMALARI

Üniversite yıllarından itibaren bölge ve ülke meseleleri ile ilgilenen Sadık BADAK, bölgesinin ve ülkesinin gelişmesi ve refah düzeyinin artmasına yönelik mesleki ve sosyal birçok birlikteliğin kurulmasında ve yaşatılmasında, sorunların çözülmesinde ‘ORTAK AKIL’ ilkesi ile roller aldı.

BADAK, Antalya Aydınlar Ocağı, Antalya Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği, 8 yıl  Yönetim Kurulu ve 4 yıl Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığını yaptığı Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD), 45 üyeli Antalya Eğitim Vakfı (ANTEV), 70 üyeli Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD), 25 üyeli Antalya Diyalog Grubu, 224 üyeli Antalya Toptancılar Birliği, Antalya Genç Yöneticiler Derneği gibi birçok derneğin   kuruluşunda başkan veya yönetici olarak yer aldı.

Bu çalışmaların yanında BADAK, 1998 yılından günümüze kadar Antalya Kent Konseyi Ekonomi Grubu Başkanlığı ve 2005 – 2007 yıllarında TOBB Türkiye Fuarcılık Organizasyon Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Sektör Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ülkemiz ve Antalya tanıtımı ve marka değerinin artması için büyük önem taşıyan World Expo 2016’nın Antalya’da yapılması fikrinin ortaya atılmasından, bu projenin gerçekleşme kararının alınması sürecinin her aşamasında yer almış ve katkı sağlamıştır.

Sadık BADAK, Antalya ili ve ülkemizin gelişmesine gösterdiği katkıyı 22 Temmuz 2007 tarihinden itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili olarak arttırarak devam ettirmektedir. BADAK’ın 22 Temmuz öncesi ve sonrası gerçekleştirdiği, içinde yer aldığı ve yürüttüğü çalışmaların bir kısmı aşağıda gösterilmektedir.

 

SIRA TARİH SADIK BADAK TARAFINDAN YAPILAN SOSYAL ÇALIŞMALAR
20 yıldır çok sayıda dernek ve meslek kuruluşlarında, ülke ve yöre sorunları üzerinde konuşma yapılması, ulusal ve mahalli gazetelerde yazı yazılması, Radyo ve TV programlarına iştirak edilmesi.
1989 yılından itibaren Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ülkeleri, ABD, İngiltere, Rusya, Güney Afrika, Japonya, Dubai vb. ülkelerde Eğitim ve  Mesleki İncelemeler için bulunulması.
Haziran 2011 Genel seçimlerde ikinci kez AKPARTİ Antalya Milletvekili seçildi.
1 Aralık 2009
Eylül 2012
AKPARTİ AR–GE Başkan Yardımcılığı yaptı.
2 Ekim 2009
Eylül 2012
AKPARTİ MKYK Üyeliği yaptı.
3 Ekim 2007 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği’ne seçildi.
4 Temmuz 2007 Genel seçimlerde AKPARTİ Antalya Milletvekili seçildi.
5 2007
Antalya-İstanbul-İzmir-Ankara’nın 1. derecede fuar illeri olması, Fuar illerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım politikaları içine alınması önerisinin Yüksek Planlama Kurulunun 28.02.07 tarih ve 2007/41 sayılı kararıyla benimsenerek 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazetede ilanı, Fuarcılığın  “Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı Kongre ve Fuar Turizmi” bölümüne alınması.
6 2006
Dünya Ticaret Merkezi Şubesinin Antalya ve 25 Çevre İl İçin Hizmete Geçirilmesi.
7 2005
Antev Liderlik Geliştirme Programı hazırlama ve yönetimi
8 2003
Kent Konseyi 2023 vizyonu çalışma komisyon başkanlığı
9 2001
TUFAD (Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği) üyesi oldu.
10 1999
Antalya TEDAŞ’ın ihaleyle özelleştirilmesi yönünde çalışmanın başlatılması, koordinasyonu.
11 1999
Yöre için “DPT ile işbirliğiyle “BÖLGESEL KALKINMA PLANI” hazırlanması düşüncesinin kuruluşlara benimsetilmesi ve Batı Akdeniz Ekonomi Vakfı  (BAGEV) kuruluş çalışmalarının başlatılması.
12 1998
Doğalgaz hattının Antalya’ya getirilmesi için 14.09.1998’de BOTAŞ’a ilk yazılı başvurunun yapılması ve bölgenin doğalgaz ihtiyaç analizlerinin hazırlanması.
13 1998
Antalya Kent Konseyi Ekonomi Grubu Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi 2023 İl Gelişim Planının Hazırlanmasında görev alınması
14 1988
ULUDAĞ’da 2. SİAD zirvesinin düzenlenmesinde görev alınması  ve “Türkiye’de Yeniden Yapılanma” gündeminin oluşturularak “Büyük İller” önerisinin genel kurulca benimsenmesi.
15 1997
İSTANBUL’da 1. SİAD zirvesinin hazırlanmasında aktif görev alınması.
16 1997
TİSK ile görüşülerek Sivil Toplum (TİSK – T.O.B.B. – TÜRKİŞ – DİSK – T.Z.O.B.) HAREKETİ İŞBİRLİĞİNE dönüşmesi yönünde çalışmalar yapılması.
17 1997
Antalya Fuar alanı kuzeyinde bulunan 200 hektar alanın bakanlar kurulunca Turizm amaçlı Uluslararası Fuar ev Kongre Merkezi  olarak TURİZM ALANI MERKEZİ ilan edilmesi çalışmalarının yapılması.
18 1996
Türkiye’deki SİAD’ların Antalya’da toplanarak müşterek çalışma prensiplerin hazırlanması.
19 1996
ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) Kurucu üyesi (70 Üyeli)
(Nokta tanıtım anlayışı Gazipaşa-Kuşadası arasında benimsenmiş tanıtım kuruluşları oluşmuştur. 1999 yılında Turizm Bakanlığı bu kuruluşlara tanıtımda koordinasyona başlamıştır).
20 1995
ATSO – ANSİAD – AKD. ÜNV. İle yapılan panel ile Antalya’nın İstanbul’a, demiryoluyla da bağlanma gerekçelerinin Antalya kamuoyuna maledilmesi. Hazırlanan proje yaklaşımlarının Kent Konseyi Temsilcisi olarak 2003 Aralık ayında İçişleri Bakanlığı, Türk idareciler toplantılarında ve 2004 Mayıs ayında bölgesel valilikler toplantılarında sunulması.
21 1994
“REKABET KURULU” yasasının çıkarılması kampanyasının SİAD’lar arasında başlatılması ve Yasasının çıkması
22 1996
“Her Vatandaşa Tek Vergi Numarası” gerekçelerinin zamanın Başbakanı ve Maliye Bakanlığı nezdinde kabulü yönünde çalışmalar yapılması.
23 1992
Antalya yönetim kademeleri ve kamuoyunda 2020 vizyonun oluşması yönünde çalışmalara başlanması.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*