Anasayfa / Sosyal, Siyasi ve TBMM Çalışmaları / Sosyal Çalışmaları / Sadık Badak Tarafından Yapılan Sosyal Çalışmalar

Sadık Badak Tarafından Yapılan Sosyal Çalışmalar

SIRA TARİH SADIK BADAK TARAFINDAN YAPILAN SOSYAL ÇALIŞMALAR
20 yıldır çok sayıda dernek ve meslek kuruluşlarında, ülke ve yöre sorunları üzerinde konuşma yapılması, ulusal ve mahalli gazetelerde yazı yazılması, Radyo ve TV programlarına iştirak edilmesi.
1989 yılından itibaren Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ülkeleri, ABD, İngiltere, Rusya, Güney Afrika, Japonya, Dubai vb. ülkelerde Eğitim ve  Mesleki İncelemeler için bulunulması.
Haziran 2011 Genel seçimlerde ikinci kez AKPARTİ Antalya Milletvekili seçildi.
1 Aralık 2009
Eylül 2012
AKPARTİ AR–GE Başkan Yardımcılığı yaptı.
2 Ekim 2009
Eylül 2012
AKPARTİ MKYK Üyeliği yaptı.
3 Ekim 2007 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği’ne seçildi.
4 Temmuz 2007 Genel seçimlerde AKPARTİ Antalya Milletvekili seçildi.
5 2007
Antalya-İstanbul-İzmir-Ankara’nın 1. derecede fuar illeri olması, Fuar illerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım politikaları içine alınması önerisinin Yüksek Planlama Kurulunun 28.02.07 tarih ve 2007/41 sayılı kararıyla benimsenerek 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazetede ilanı, Fuarcılığın  “Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı Kongre ve Fuar Turizmi” bölümüne alınması.
6 2006
Dünya Ticaret Merkezi Şubesinin Antalya ve 25 Çevre İl İçin Hizmete Geçirilmesi.
7 2005
Antev Liderlik Geliştirme Programı hazırlama ve yönetimi
8 2003
Kent Konseyi 2023 vizyonu çalışma komisyon başkanlığı
9 2001
TUFAD (Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği) üyesi oldu.
10 1999
Antalya TEDAŞ’ın ihaleyle özelleştirilmesi yönünde çalışmanın başlatılması, koordinasyonu.
11 1999
Yöre için “DPT ile işbirliğiyle “BÖLGESEL KALKINMA PLANI” hazırlanması düşüncesinin kuruluşlara benimsetilmesi ve Batı Akdeniz Ekonomi Vakfı  (BAGEV) kuruluş çalışmalarının başlatılması.
12 1998
Doğalgaz hattının Antalya’ya getirilmesi için 14.09.1998’de BOTAŞ’a ilk yazılı başvurunun yapılması ve bölgenin doğalgaz ihtiyaç analizlerinin hazırlanması.
13 1998
Antalya Kent Konseyi Ekonomi Grubu Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi 2023 İl Gelişim Planının Hazırlanmasında görev alınması
14 1988
ULUDAĞ’da 2. SİAD zirvesinin düzenlenmesinde görev alınması  ve “Türkiye’de Yeniden Yapılanma” gündeminin oluşturularak “Büyük İller” önerisinin genel kurulca benimsenmesi.
15 1997
İSTANBUL’da 1. SİAD zirvesinin hazırlanmasında aktif görev alınması.
16 1997
TİSK ile görüşülerek Sivil Toplum (TİSK – T.O.B.B. – TÜRKİŞ – DİSK – T.Z.O.B.) HAREKETİ İŞBİRLİĞİNE dönüşmesi yönünde çalışmalar yapılması.
17 1997
Antalya Fuar alanı kuzeyinde bulunan 200 hektar alanın bakanlar kurulunca Turizm amaçlı Uluslararası Fuar ev Kongre Merkezi  olarak TURİZM ALANI MERKEZİ ilan edilmesi çalışmalarının yapılması.
18 1996
Türkiye’deki SİAD’ların Antalya’da toplanarak müşterek çalışma prensiplerin hazırlanması.
19 1996
ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) Kurucu üyesi (70 Üyeli)
(Nokta tanıtım anlayışı Gazipaşa-Kuşadası arasında benimsenmiş tanıtım kuruluşları oluşmuştur. 1999 yılında Turizm Bakanlığı bu kuruluşlara tanıtımda koordinasyona başlamıştır).
20 1995
ATSO – ANSİAD – AKD. ÜNV. İle yapılan panel ile Antalya’nın İstanbul’a, demiryoluyla da bağlanma gerekçelerinin Antalya kamuoyuna maledilmesi. Hazırlanan proje yaklaşımlarının Kent Konseyi Temsilcisi olarak 2003 Aralık ayında İçişleri Bakanlığı, Türk idareciler toplantılarında ve 2004 Mayıs ayında bölgesel valilikler toplantılarında sunulması.
21 1994
“REKABET KURULU” yasasının çıkarılması kampanyasının SİAD’lar arasında başlatılması ve Yasasının çıkması
22 1996
“Her Vatandaşa Tek Vergi Numarası” gerekçelerinin zamanın Başbakanı ve Maliye Bakanlığı nezdinde kabulü yönünde çalışmalar yapılması.
23 1992
Antalya yönetim kademeleri ve kamuoyunda 2020 vizyonun oluşması yönünde çalışmalara başlanması.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*