Anasayfa / Sosyal, Siyasi ve TBMM Çalışmaları / TBMM Çalışmaları / Meclis Konuşmaları / İGEME Bütçesi Hakkında Genel Kurul Konuşması – 19 Aralık 2010

İGEME Bütçesi Hakkında Genel Kurul Konuşması – 19 Aralık 2010

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 5. Yasama Yılı
36. Birleşim 19/Aralık /2010 Pazar
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 15.59
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl)
 
Antalya Milletvekili Sayın Sadık Badak.
Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA SADIK BADAK (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2011 bütçe kanun tasarısı üzerinde AK PARTİ Grubu adına, İGEME bütçesi hakkında söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, kurulduğu 1960 yılından bu yana uluslararası piyasalarda rekabet şansı yakalayabilmeleri amacıyla firmalarımıza hizmet vermektedir. Yurt içinde potansiyel ihraç ürünleri ile bunları üreten firmaların tespiti, yurt dışı pazarlama imkânlarının izlenmesi, hedef ülkelere göre ihracat standartlarını ve bürokratik işlemleri anlatan bilgilerin yayınlanması, ihracat eğitimlerinin verilmesi İGEME’nin çalışmalarından bazılarıdır. Elli yıldır elde ettiği bilgilerle İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, âdeta bir ihracat bilgi bankası hâline gelmiştir. Bir danışman kurum niteliğindedir. Kendi alanında önemli bir değerimizdir.
Bugün, Türkiye, otomotiv ve yan sanayi, demir-çelik ürünleri, elektrikli makine ve kablolar, beyaz eşya ve televizyonun aralarında bulunduğu çok sayıda ürünle, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerle sürdürülebilir rekabet şartlarını elde etmiştir. 50 bin firmamızla yıllık 100 milyar dolar ihracatı geçen 32 ülke arasındayız. Ülkemizin yurt dışı ticarette sağladığı bu başarıda kuşkusuz İGEME’nin de yeri vardır. Ancak, İGEME’nin geniş bilgi birikimiyle mevcut fonksiyonların ötesinde rol üstlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İzleyici, yayınlayıcı, raporlayıcı durumdan, yurt dışı pazar şartlarını oluşturucu ve yönlendirici Aktif duruma geçmesi sektör tarafından beklenilmektedir. İGEME ihracatçı firmalarla paralel çalışmalar yapacak kabiliyete sahip olmalıdır. 2023 yılında 100 bin firmayla 500 milyar dolar ihracat hedefimize İGEME’nin yeni yetki ve sorumluluklarla katkıda bulunabileceğine AK PARTİ olarak inanmaktayız.
Ülkemizin dünya ticaretinde geldiği noktada kamunun gücüne fakat özel sektörün dinamizmine sahip ihracat tanıtım ve pazarlama merkezine ihtiyacı vardır. İGEME’nin mevcut bilgi birikimiyle ticari rakibimiz olan ülkelerin ihracat tanıtım pazarlama kuruluşlarına benzer aktif bir yapıya dönüştürülmesi dış ticaretimize stratejik güç sağlayacaktır.
Bu yıl İGEME bünyesinde kurulan 34 masada 71 ülkenin pazar analizine başlanmasını çok önemli bir gelişme olarak görmekteyiz. "Dünyada beş bölge" başlığı altında oluşturulan Bakanlığımızın bu kararlarını alkışlıyoruz. Ülkemizin dış ticaret mücadelesinde yeni bir dönemin başladığını düşünüyoruz.
İGEME’nin "Bölgesinde Lider Ülke Türkiye" hedefimizde dış ticaretimizin millî takımı içinde önemli bir yere sahip olacağına inanıyoruz. Potansiyel ihraç ürünleri ve potansiyel pazarlar için sektörel fuarların İGEME tarafından incelenmeye başlanması da olumlu gelişmelerdendir. 68 alt ürün grubunda yurt içinde yaklaşık 300 fuar ve yurt dışında 1.000’e yakın sektörel fuarın incelenmesiyle dış ticaretimize ciddi fırsat alanları oluşacağı açıktır. İhracatımızın temel ihtiyaçlarından biri alt sektörler ve alt pazarlar açısından fırsat ve tehditlerin günlük olarak takip edilmesidir. Yeni yapılanmanın ihracatçılarımızın bu temel ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz. Yeni yapılanmayla İGEME, Güney Kore’nin KOTRA, Japonya’nın JETRO, Amerika Birleşik Devletleri’nin ITA kuruluşlarının yurt dışı ticaretlerinde oynadığı rolleri ülkemiz için üstlenebilecektir. Bu doğrultuda İGEME mevzuatının da gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz. Yeni düzenlemelerden doğacak yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için bütçe ve uzman desteği de Hükümetimizce İGEME’ye sağlanacaktır.
Bu düşüncelerle, 2011 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diler, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Badak
 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*