Meclis Konuşmaları

Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergenin (9/3) Ön Görüşmesi

SADIK BADAK (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz (9/3) esas numaralı önerge üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, önceki oturumumuzda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 sayılı dosyası kapsamında şahsımın da aralarında bulunduğu grubumuzdan 55 ...

Devamını Oku »

World Expo 2016 Antalya Kanunu Hakkında AKPARTİ Grubu Adına Genel Kurul Konuşması – 18 Ekim 2012

18 Ekim 2012 Perşembe ALTINCI OTURUM Açılma Saati: 22.29 BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)   BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum. Şimdi, ...

Devamını Oku »

Narenciye Araştırma Önergesi üzerine Genel Kurul Konuşması – 12 Ocak 2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 2. Yasama Yılı 51. Birleşim12/Ocak /2012 Perşembe BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 13.04 BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul) Aleyhine Antalya Milletvekili Sadık ...

Devamını Oku »

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı – 16 Kasım 2011

T B M M Tutanak Müdürlüğü 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Karaman) BAŞKAN VEKİLİ: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) SÖZCÜ : Ahmet ...

Devamını Oku »

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 14 Kasım 2011

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Karaman) BAŞKAN VEKİLİ: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) SÖZCÜ : Ahmet ÖKSÜZKAYA (Kayseri) KÂTİP : Vedat DEMİRÖZ ...

Devamını Oku »

Dışişleri Bakanlığı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı – 14 Kasım 2011

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Karaman) BAŞKAN VEKİLİ: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) SÖZCÜ : Ahmet ÖKSÜZKAYA (Kayseri) KÂTİP : Vedat DEMİRÖZ ...

Devamını Oku »

Milli Savunma Bakanlığı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı – 04 Kasım 2011

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI  İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAŞKAN: Lütfi ELVAN (Karaman) BAŞKAN VEKİLİ: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) SÖZCÜ : Ahmet ÖKSÜZKAYA (Kayseri) KÂTİP : Vedat DEMİRÖZ ...

Devamını Oku »

İGEME Bütçesi Hakkında Genel Kurul Konuşması – 19 Aralık 2010

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 23. Dönem 5. Yasama Yılı 36. Birleşim 19/Aralık /2010 Pazar ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 15.59 BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl)   Antalya Milletvekili Sayın ...

Devamını Oku »

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı – 23 Kasım 2010

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı  Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşme Tutanakları – KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü – Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 23 ...

Devamını Oku »

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı – 22 Kasım 2010

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı  Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşme Tutanakları 22.11.2010 – ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü – ...

Devamını Oku »